Waarom Jan Stap?

Advies

Afvalmanagement, handhaving van omgevingsrecht en milieuzorg zijn de thema’s waarover ik kan adviseren.

De meest recente projecten hebben betrekking op het ontwerpen van ‘blue prints’ voor de inrichting van nationale inzameling en -verwerking van afval afkomstig van de binnenvaart en de zeevaart in Nederland, Roemenië, Kroatië en China.

Onderzoek

Mijn achtergrond als ingenieur komt goed van pas bij het uitvoeren van onderzoeksopdrachten, zoals bureaustudies voor beleidsmakers, onderzoek voor informatiegestuurde handhaving van omgevingsrecht of om research voor een documentairefilm.

Door mijn gevoel voor tekst, beeld en vormgeving zal het resultaat ook altijd prettig leesbaar en duidelijk zijn.

Communicatie

Bij communicatie draait het vooral om voor wie de boodschap is bedoeld. Alleen dan komt de boodschap over en bereikt u uw doel. Dat geldt net zo goed voor commerciële uitingen, als voor voorlichting. Een vraaggerichte aanpak geeft een veel betere respons dan een aanbodgerichte benadering.

Ik help u om scherp te krijgen wat uw wilt vertellen, aan wie en hoe dat het beste kan. Voor film heb ik een aparte site: www.janstapfilm.nl

Mijn klanten

Tot mijn klantenkring behoren onder andere Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport, gemeente Veere, gemeente Den Helder, Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaarbewijzen, Oranjewoud, NEA, Stichting Vervoeradres, Casimir, Wellant College, Provincie Flevoland en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!